آموزشگاه موسیقی کنسرتو- کنسرت گیتار کلاسیک- زیر نظر بابک میرمحمدی-مهر97